De Terugkomdag Hemelse Rechtbanken is verzet naar januari 2016. De exacte datum zal spoedig bekend gemaakt worden.

de volgende trainingen beginnen binnenkort:

Module 4 Leiderschapstrainingsschool
Leiderschap komen we in elk onderdeel van de samenleving tegen. Gezond leiderschap is overal en altijd nodig. Kennis omtrent leiderschap is noodzakelijk voor iedereen. We zijn immers geroepen om invloed te hebben in elke invloedsfeer van de samenleving (religie, familie, onderwijs, business, politiek, kunst en cultuur, en media en entertainment). Wij starten in oktober met de vierde module van deze Leiderschapstrainingsschool. Je kunt bij iedere module beginnen en hoeft niet te wachten tot module 1 weer begint.

Profetenschool 1 Amsterdam
Het is belangrijk de stem van God te kunnen herkennen en onderscheiden. Ook het doorgeven van profetische woorden aan anderen vergt inzicht en kennis. Tijdens deze training worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen. Nu is het moment om je in te schrijven! Je kunt de deel 2 van de profetenschool namelijk alleen maar volgen als je deel 1 gevolgd hebt.

 

Living in your Destiny verzorgt trainingen om Christenen weerbaar te maken en bewust van de geestelijke dimensie in hun leven. » Lees meer over ons