De volgende trainingen beginnen inĀ april:

Leiderschap Training School 3 begint 15 april

Leiderschap komen we in elk onderdeel van de samenleving tegen. Gezond leiderschap is overal en altijd nodig. Kennis omtrent leiderschap is noodzakelijk voor iedereen. We zijn immers geroepen om invloed te hebben in elke invloedsfeer van de samenleving (religie, familie, onderwijs, business, politiek, kunst en cultuur, en media en entertainment).
Profetenschool 3 begint 18 april

De nadruk tijdens de Profetenschool 3 ligt op het staan in de bediening als profeet zowel binnen als buiten de gemeente. Onderwerpen zoals het stichten en begeleiden van profetische teams in de gemeente, profetische valkuilen en profetische evangelisatie en profetie op de werkvloer worden behandeld.
Hoe versta je de stem van God begint 18 april

Het herkennen hoe God tot ons spreekt of ons iets duidelijk wil maken is een noodzakelijke voorwaarde om geleid te kunnen worden door de Heilige Geest en in onze bestemming te wandelen. De onderwerpen die tijdens deze praktische training worden behandeld zijn : Bijbelse beveiliging om Gods stem te verstaan, geestelijke adviseurs en het afleggen van verantwoording, het herkennen van Gods stem, het bijhouden van een dagboek, het belang van dromen en visioenen, droom interpretatie en het nemen van gezonde beslissingen.

 

 

Living in your Destiny verzorgt trainingen om Christenen weerbaar te maken en bewust van de geestelijke dimensie in hun leven. Schrijf je in voor proefcursus om kennis te maken met onze unieke aanpak. » Lees meer over ons