Trainingen

Ontdek jouw unieke bestemming en doe mee met een van onze trainingen.

Profetenschool 2 Drachten

   • 7 december 2017
   • 8 december 2017
   • 9 december 2017
   • 19:00 - 21:30
   • 10:00 - 21:00
   • 10:00 - 21:00

In profetenschool 2 ligt de nadruk op het leren toetsen van profetische woorden en op groei in accuraatheid in het profeteren. De onderwerpen zijn: bedienen in de gezindheid van Christus, het verschil tussen ware en valse profetie, correcte maatstaven voor profeten en richtlijnen voor het evalueren en toetsen van profetische woorden.

Share

Trainingsdag Hemelse Rechtbanken

   • 24 november 2017
   • 25 november 2017
   • 19:30-22:00
   • 10:00-16:30

Trainingsdag Hemelse Rechtbanken – op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de twee conferenties met Robert Henderson over de Hemelse Rechtbanken (2015 en voorjaar 2017) hebben we kennis gemaakt met het bidden in de Hemelse Rechtbanken voor doorbraken in ons eigen leven en dat van anderen. We hebben geleerd dat er een boekrol in de hemel is met onze bestemming en dat we naar de Hemelse Rechtbank kunnen gaan om een uitspraak te krijgen zodat het werk van onze tegenstander om die bestemming te hinderen, stopt.

Deze boekrollen bestaan er niet alleen voor mensen, die bestaan ook voor natiën en volkeren (Openb. 10:8-11). De Heer heeft een specifieke roeping gelegd op naties en volkeren, maar ook op elke vorm van gezag dat door Hem is ingesteld. De bijbel daagt ons uit om voor elke vorm van gezag boven ons te bidden, zodat we in rust en vrede mogen leven (1 Tim. 2: 1-2).

Na het oefenen op ons eigen leven in de genoemde conferenties, willen we gaan leren om ook de plannen van de Heer op stad/gemeente niveau vrij te zetten door te bidden in de Hemelse Rechtbank. Daarom organiseren we deze trainingsdag, waarin we samen gaan ontdekken hoe we voor onze woonplaats de Hemelse Rechtbank in kunnen gaan op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarbij komen aan bod:

 • Welke legale gronden moeten we opruimen in onze woonplaats?
 • Hoe voeren we de rechtszaak en ontvangen we het vonnis?
 • Hoe zorgen we er vervolgens voor dat dit hemelse vonnis in onze woonplaats wordt uitgevoerd?
 • Wat is de rol van de plaatselijke kerk?

Het wordt een dag van onderwijs, samen ontdekken (want ook wij hebben nog niet alle antwoorden) en samen oefenen. Deze trainingsdag is bedoeld voor al diegenen die één of beide conferenties van Robert Henderson hebben bijgewoond of zijn boek ‘Procederen in de Hemelse Rechtbanken’ hebben gelezen.

Op vrijdagavond 24 november is er ook gelegenheid om je kennis over de hemelse rechtbanken even op te frissen. Er zal dan een korte samenvatting worden gegeven van het onderwijs uit de beide conferenties van Robert Henderson (2015 en voorjaar 2017).
Wil je graag bij deze avond aanwezig zijn om een goede ondergrond te hebben voor de trainingsdag erna, dan moet je dat bij de aanmelding voor de trainingsdag vermelden. Je betaalt dan 10 euro extra.

Je kan ook de opnames nog eens nakijken

Je kunt je dus aanmelden voor:

 1. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november. Dan betaal je 22,50 euro.
 2. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november plus:
  Samenvatting Hemelse Rechtbanken op vrijdagavond 24 november. Dan betaal je 32,50 euro.
Share

Kingdom trainingschool 1

   • 30 september 2017
   • 14 oktober 2017
   • 4 november 2017
   • 18 november 2017
   • 10:00-16:30

In de eerste school ligt de nadruk op het introduceren van de holistische benadering van het koninkrijk van God. Verder wordt de rol van de apostelen en de gemeente hierin onderwezen. Er wordt een begin gemaakt met het ontdekken van de persoonlijke roeping.

De strategie van de 7 invloedsferen/bergen wordt geïntroduceerd.

Share

Inzicht in de Geestelijke Wereld

   • 15 april 2017
   • 22 april 2017
   • 6 mei 2017
   • 10:00 - 16:30

Deze training zal in 2018 opnieuw gegeven worden. Houd de website in de gaten voor de datums.

Inleiding:
Wat gebeurt er in de geestelijke wereld om je heen als je met je dagelijkse dingen bezig bent? Als je denkt, spreekt en handelt, wat gebeurt er dan eigenlijk in de geestelijke wereld? Waardoor voel je je zoals je je voelt en waardoor loopt het zoals het loopt?

(meer…)

Share

Lifechanging Prayer Training (voorheen: Lifeshaping)

   • 20 mei 2017
   • 10 juni 2017
   • 10:00 - 16:30

Deze training zal in 2018 opnieuw gegeven worden. Houd de website in de gaten voor de nieuwe datums.

Lifechanging Prayer (Lifeshaping)  is een manier van bidden op het gebied van trauma’s en benauwdheden. Je kunt het beschouwen als een soort geestelijk en emotioneel herstel. Tijdens de sessie  is de Here op dat moment vrij om te doen wat Hij wil in het Ieven van de persoon. Hij is degene die de volledige controle heeft. Jezus is degene die het leven verandert.

Zo’n Lifechanging Prayer is een proces waarin wij het voorrecht hebben de Heilige Geest iemand te zien leiden tot vrijheid als de waarheid hem vrijzet.

Jezus zei: ‘en u zult de waarheid KENNEN, en de WAARHEID zal u vrijmaken.'(Johannes 8:32)

De pijn is het gevolg van een nare gebeurtenis uit het verleden. Als die gebeurtenis zich vaker heeft voor gedaan of erg traumatisch was verbinden zich daar leugens aan. De leugens blijven. Vaak weten we de wortels van die leugens niet meer te traceren. De leugens zorgen er voor dat we ons gedragen naar de waarheid van die leugens in soortgelijke situaties.

Wat is Lifechanging Prayer (Lifeshaping) niet?

 • Geleide verbeelding of visualisatie
 • Het ‘leiden'(of beïnvloeden) van de persoon met de hulpvraag (cliënt)
 • Onderwijzen/pastoraat
 • Hypnose
 • New Age
 • Psychotherapie – gedragstherapie – rescripting

 

 

Share

Bevrijding informatie-avond

Als je meer wilt weten over bevrijdingsgebed, ben je hartelijk welkom op één van onze informatieavonden over bevrijding. Stichting Living in Your Destiny plaatst bevrijding niet onder pastoraat, maar beschouwt dit als een normaal onderdeel van het christelijk discipelschapsproces.

Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over onze bevrijdingsprocedure (o.a. voorwaarden voor het ontvangen van bevrijding, voorbereiding op bevrijding, de rol van de mentor en het bevrijdingsgebed zelf). Let wel: het is een informatieavond. Tijdens de avond zelf wordt er niet gebeden voor bevrijding.

Het bijwonen van deze avond is gratis maar aanmelden via deze website is verplicht in verband met de reservering van de ruimte.
Je kunt de volgende materialen die je voor het bevrijdingsgebed nodig hebt op de avond zelf kopen:

 • Zeven stappen naar vrijheid in Christus, Neil Anderson (5 euro)
 • De handleiding en diverse formulieren die je voor het bevrijdingsgebed nodig hebt (3 euro)

Je kan de Checklijst bevrijding  en het Gereedmeldingsformulier ook hier downloaden.

Share

Profetenschool deel 2, Amsterdam

   • 28 januari 2017
   • 4 februari 2017
   • 25 februari 2017
   • 4 maart 2017
   • 10:00 - 16:30

Tijdens deze school ligt de nadruk op accuraatheid in het profeteren en op het toetsen van profetische woorden. Net als bij de Profetenschool Deel 1 ligt de nadruk op zowel de theorie als  de praktijk.
Om deel te nemen aan de Profetenschool Deel 2 moet je eerst de Living In Your Destiny Profetenschool Deel 1 hebben gevolgd.

Deze school zal opnieuw gegeven worden in 2018. Houd de website in de gaten voor de datums.

 

Share

Profetenschool deel 3, Amsterdam

   • 15 april 2017
   • 29 april 2017
   • 13 mei 2017
   • 3 juni 2017
   • 10:00 - 16:30

De nadruk tijdens de Profetenschool 3 ligt op het staan in de bediening als profeet zowel binnen als buiten de gemeente. Onderwerpen zoals het stichten en begeleiden van profetische teams in de gemeente, profetische valkuilen en profetische evangelisatie en profetie op de werkvloer worden behandeld.

NIEUW: We zullen ook het profeteren in de praktijk brengen en gaan daarvoor langs bij een aantal bedrijven. (meer…)

Share

Bevrijdingstraining

   • 19 maart 2016
   • 9 april 2016
   • 23 april 2016
   • 10:00-17:00

Deze training zal opnieuw aangeboden worden in 2018. Houd de website in de gaten.

Leer bidden voor bevrijding van anderen in de setting van hemelse rechtspraak.

Wij hebben gemerkt dat het wegsturen van demonen makkelijker gaat wanneer er eerst in de hemelse rechtbank een vonnis over hen is geveld. Volgens Openb. 19:11 doet Jezus dat ook zelf: Hij velt eerst vonnis en voert daarna pas oorlog. In deze bevrijdingstraining gaan we uitleg geven over hoe je met demonisch gebonden mensen naar de hemelse rechtbank kunt gaan, hoe je voor hen een rechtszaak kunt voeren, hoe je een vonnis ontvangt en hoe je dat vervolgens kunt uitvoeren.

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

Dag 1:
Bevrijding in de hemelse rechtszaal
De hemelse rechtszaal ervaren
Aanklacht en straf-eis
Voorbespreking hemelse rechtszaak
Voorbereidende gebeden voor de rechtszaak

Dag 2:
Oproepen in de rechtszaal en gedragsprotocol
Belijdenis van de confident
Vonnis
Uitvoering vonnis: Reiniging en wegzenden demonen

Dag 3:
Uitvoering vonnis: Zielsdelen vrijzetten uit gevangenschap
Interpretatie checklijst
Eigen voorbereiding rechtszaak
Samenwerking team

De training zal tweetalig worden aangeboden (NL/ENG) en zal een combinatie zijn van theoretische kennis (vooral bijbelse onderbouwing), praktische kennis & ervaring en praktijkoefeningen.

Mocht je zelf nog geen bevrijdingsgebed ontvangen hebben, dan biedt Living In Your Destiny je de mogelijkheid daartoe. Na het volgen van de training en het ontvangen van bevrijdingsgebed kun je als trainee praktische ervaring opdoen binnen de bevrijdingsteams van Living in Your Destiny.

Alhoewel het niet verplicht is, raden we je wel aan om de training ‘Inzicht in de Geestelijke Wereld’ eerst te volgen, omdat we daar een aantal zaken behandelen, die de basis zijn voor deze training.

 

 

 

Share

Profetenschool 1 Amsterdam

   • 7 oktober 2017
   • 28 oktober 2017
   • 11 november 2017
   • 25 november 2017
   • 10:00 - 17:00
   • 10:00 - 17:00
   • 10:00 - 17:00
   • 10:00 - 17:00

Inleiding:
Het is belangrijk de stem van God te kunnen herkennen en te onderscheiden zodat wij profetische woorden kunnen doorgeven en toetsen. Tijdens de training worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen.

(meer…)

Share