Home

Terugkomdag LifeChanging Prayer  geannuleerd
geannuleerd Voor ieder die de LifeChanging of Lifeshaping training heeft gevolgd: dag van uitwisseling van ervaringen, vragen en antwoorden en praktijk oefenen.

Kingdom Trainingschool 1
Start 30 september: introductie van Bijbelse visie op het Koninkrijk, ontdekken van passie en roeping en persoonlijkheid, rol van de gemeente en de apostelen, introductie 7 invloedsferen.

Profetenschool 1
Start 7 oktober: Basis voor het effectief profeteteren, herstel profetische gaven, niveaus van autoriteit, profetisch protocol en volwassenheid in het profeteren. Praktijk oefenen op ervaringsniveau.

Trainingsdag Hemelse Rechtbanken.
25 november: Leren bidden voor je woonplaats in de Hemelse Rechtbank met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Praktische handvatten voor deelnemers conferentie en lezers boek Robert Henderson.

 

Living in your Destiny verzorgt trainingen om Christenen weerbaar te maken en bewust van de geestelijke dimensie in hun leven. » Lees meer over ons