Boek Procederen in de Hemelse Rechtbanken

In de Bijbel wordt veel over gerechtigheid en recht gesproken. God is de Rechter over allen, die recht spreekt vanaf Zijn troon van de genade. In de Bijbel lezen we over rechtelijke uitspraken van de hemel en de partijen die in die “hemelse rechtbanken” hun stem mogen laten horen. Robert Henderson schetst in zijn boek “Operating in the Courts of Heaven” hoe in de hemel diverse juridische processen plaatsvinden. Deze processen worden door ons op aarde beïnvloed en bepalen ook wat er op aarde gebeurt. Met veel voorbeelden uit zijn eigen leven vertelt Robert welke rol wij kunnen spelen, zodat God Zijn Vaderlijke passie kan vervullen en onze gebeden kan beantwoorden.

God verhoort onze gebeden, maar toch ervaren wij soms dat deze niet beantwoord worden. Ook al worden deze gebeden overeenkomstig de wil, het hart en het verlangen van God geuit.

Veel gebeden worden niet beantwoord, omdat wij op de verkeerde plaats bezig zijn. Veel bidders strijden tegen de vijand, zonder dat zij daarvoor eerst instemming of bevoegdheid in de hemel hebben verkregen. Robert benadrukt keer op keer dat wij onze strijd niet op het slagveld, maar in een rechtszaal moeten voeren. Als we een vonnis van de hemelse rechtbank in handen hebben, zijn wij veel beter in staat om de vijand het zwijgen op te leggen. Dan geven wij God het recht Zijn Vaderlijke passie op aarde te vervullen.

In de eerste hoofdstukken wordt de basis gelegd voor de wijze waarop de hemelse rechtbanken functioneren. Met veel Bijbelse referenties legt Robert uit dat ieder mens een bestemming heeft en dat die bestemming is opgeschreven in een boekrol. In de hemel wordt er echter om de vervulling van deze boekrollen een juridische strijd gevoerd. De “aanklager van de broeders”, satan, voert dag en nacht argumenten aan waarom God ons niet kan geven wat Hij beloofd heeft. De satan gebruikt daarvoor de zonden van ons en onze voorouders, die in strijd zijn met de orde van God.

God is een rechtvaardig God die zijn eigen geboden niet kan overtreden. Daarmee zou het fundament van zijn troon onderuit gehaald worden. Recht en gerechtigheid zijn immers de fundamenten van Zijn troon.

Volgens de Bijbel staat een zaak vast door twee of meer getuigen. In het hemelse rechtssysteem kan daarom alleen een vonnis worden geveld op basis van getuigenissen die daar gegeven worden.

In de overige hoofdstukken bespreekt Robert welke partijen er allemaal in de hemelse rechtbanken mogen spreken en daar hun getuigenis geven. Ook geeft hij aan welke rol wij als mens en als gemeente vanuit de aarde in de hemel kunnen en moeten vervullen. Zonder onze inbreng en onze stem kan de hemel geen oordeel vellen en een vonnis uitvaardigen.

De essentie van dit boek is dat wij leren om eerst de overwinning in de rechtszaal te behalen, zodat wij op het strijdtoneel kunnen zegevieren. Wanneer wij ons perspectief hebben veranderd en de rechtbank als het primaire toneel van de strijd zien, zijn wij klaar om onze zaak voor te leggen.

Achtercover HendersonDit boek zal de effectiviteit van jouw gebed aanzienlijk kunnen veranderen. Wanneer je teleurgesteld of gefrustreerd bent dat je gebeden niet beantwoord worden, of wanneer je echte en blijvende resultaten wilt, dan is dit boek echt een aanrader. Het leert je op eenvoudige wijze hoe wij onze rechtszaken bij God kunnen indienen en welke stappen daarvoor nodig zijn. Wij kunnen succesvol zijn en op de bres staan voor onszelf, onze familie, onze steden, regio’s en natiën.

Tijdens de conferentie in augustus zal de Nederlandse vertaling van “Operating in the Courts of Heaven” beschikbaar zijn.

De prijs voor deze Nederlandse vertaling bedraagt € 19,90.

Vul onderstaand formulier in om er zeker van te zijn dat je een exemplaar van dit boek ontvangt.

 

Bestelling Procederen in de Hemelse Rechtbanken en Studiegids

Met dit formulier kun je de Nederlandse vertaling van de boeken van Robert Henderson bestellen.
 • Wanneer je niet in staat bent het boek op te halen in het Dominion Centre, kun je er ook voor kiezen dat we naar je opsturen. Maak het verschuldigde bedrag over naar NL39 RABO 0303 0600 42 t.n.v. Mandate Publishing B.V. o.v.v. de boeken die je bestelt.
 • Graag je telefoonnummer invullen zodat we je kunnen bellen bij vragen over je bestelling.
 • Prijs: 19,90 € Aantal:
  De prijs voor de Nederlandse vertaling bedraagt € 19,90 exclusief verzendkosten. Geef hier het aantal exemplaren op dat je wilt bestellen. Vul een 0 in als je geen boek wilt.
 • Prijs: 9,90 € Aantal:
  De prijs voor de Nederlandse vertaling bedraagt € 9,90 exclusief verzendkosten. Geef hier het aantal exemplaren op dat je wilt bestellen. Vul een 0 in als je geen studiegids wilt.
 • Prijs: 19,90 € Aantal:
  De prijs voor de Nederlandse vertaling bedraagt € 19,90 exclusief verzendkosten. Geef hier het aantal exemplaren op dat je wilt bestellen. Vul een 0 in als je geen boek wilt.
 • Prijs: 3,00 € Aantal:
  Door het aantal op 1 te zetten geef je aan dat je de boeken opgestuurd wilt krijgen. Je krijgt een bevestigingsmail met het totaal bedrag. Zet het aantal op 0 indien je de bestelling in het Dominion Centre wilt afhalen. Het adres is: Ellermanstraat 30 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht 300 meter lopen vanaf metrostation Van der Madeweg