Executive Committee

Het bestuur van de stichting Living in your Destiny bestaat sinds november 2009 uit de volgende personen:

Voorzitter:
Arleen Westerhof, ontwikkelt en verzorgt de profetische trainingen van stichting Living In Your Destiny. Arleen heeft na een carriere in de chemische industrie een aantal jaren in het onderwijs gewerkt. Daarnaast heeft zij verschillende functies in kerkelijke organisaties vervuld. Op dit moment is zij, samen met haar echtgenoot voorganger van een apostolisch profetisch gemeente Amsterdam. Tevens is zij oprichtster en voorzitter van de Nederlandse Profetische Raad. Het is haar passie om niet aleen het profetische geluid, maar ook het profetische ambt in Nederland gestalte te geven. Arleen weet met haar aanstekelijke enthousiasme haar leerlingen te stimuleren in het zelf toepassen van de theorie. Tijdens haar trainingen werkt zij met ervaren profeten in verschillende groepen.

Secretaris:
Gerhard Hulleman, is sinds een aantal jaren nauw betrokken bij de Living In Your Destiny en verzorgt de gebedstrainingen. In het dagelijks leven vervult hij zijn werk bij een grote Nederlandse aannemer Strukton als organisatie adviseur op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu, met passie voor verandermanagement. Gerhard is team lid geweest bij de stichting OBED van Martie Haaijer. Hij was mede verantwoordelijk voor de gebedsondersteuning op de vele buitenlandse reizen en heeft zijn bijdrage geleverd bij het organiseren van landelijke en internationale genezings- en gebedsbijeenkomsten. Ook is hij verantwoordelijk geweest voor de landelijke nachten van gebed die door de stichting OBED jarenlang zijn verzorgd. Zijn stijl van lesgeven is gedegen en gestructureerd, waardoor de deelnemers houvast krijgen bij het ontvangen van nieuwe openbaringen. Hij weet zijn toehoorders te boeien met voorbeelden uit het dagelijkse leven.

Penningmeester:

Ronald Montijn, is vanaf het eerste uur als docent betrokken geweest bij Living In Your Destiny. Samen met Venke Coxon heeft in 1998 hij de basistraining gebed ontwikkeld, die in zijn huidige vorm als de training Bidden met Autoriteit in het programma is opgenomen. Hij heeft verschillende onderwijskundige functies bij het ministerie van Defensie vervuld. Door zijn nauwe betrokkenheid bij verschillende (inter)nationale gebedsactiviteiten heeft hij een grote ervaring en deskundigheid op het gebied van geestelijke oorlogsvoering en bevrijding opgebouwd. Sinds een aantal jaren maakt hij deel uit van het internationale team van Ana Mendez en Emerson Ferrel. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en actueel houden van de gebedstrainingen binnen de stichting. Ronald heeft een dynamisch profetische stijl van lesgeven en weet zijn toehoorders te boeien met de bijzondere toepassing van het Woord van God. Menig denkkader is tijdens zijn onderwijs “opgeblazen” om zo de ruimte te creëeren·aan hetgeen de Heilige Geest wil zeggen.

Bestuurslid:
Dick Westerhof, is medeoprichter van stichting Living In Your Destiny en heeft zich met name in de beginperiode bezig gehouden met het opzetten van de bevrijdingsbediening. Na zijn studie weg en waterbouwkunde in Delft heeft hij diverse jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Sinds een aantal jaren is Dick zelfstandig ondernemer en werkt hij als consultant in de ICT sector. Dick heeft een passie voor de ontwikkeling van mensen. Daarbij staat de Koninkrijksvisie centraal waarbij ieder mens geroepen is om zijn bestemming in de samenleving uit te werken.

Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar.
Het vestigingsadres van de stichting is Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.