Trainingen

Ontdek jouw unieke bestemming en doe mee met een van onze trainingen.

Kingdom Trainingschool 2

   • 20 januari 2018
   • 3 februari 2018
   • 17 februari 2018
   • 24 februari 2018
   • 10:00 - 17:00

In de tweede school ligt de nadruk op de uitwerking van het bijbelse beeld van het koninkrijk van God. Eschatologie komt aan de orde maar ook je persoonlijke mandaat en de rol van passie en persoonlijkheid. De strategie van de 7 bergen wordt uitgebreid toegelicht.

Share

Trainingsdag Hemelse Rechtbanken

   • 24 november 2017
   • 25 november 2017
   • 19:30-22:00
   • 10:00-16:30

De video’s van 24 en 25 november 2017 zijn hier te bestellen ( met PayPal of creditcard, 5 euro per onderwijsblok).
Op de video’s rust copyright en ze mogen daarom na aankoop niet verspreid worden.
Na aankoop van de video’s van 25 november, kun je de aankoopmail van Vimeo doorsturen naar bevrijding@liyd.org met daarin het verzoek om het bijbehorende materiaal in pdf te mogen ontvangen.


Trainingsdag Hemelse Rechtbanken – op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de twee conferenties met Robert Henderson over de Hemelse Rechtbanken (2015 en voorjaar 2017) hebben we kennis gemaakt met het bidden in de Hemelse Rechtbanken voor doorbraken in ons eigen leven en dat van anderen. We hebben geleerd dat er een boekrol in de hemel is met onze bestemming en dat we naar de Hemelse Rechtbank kunnen gaan om een uitspraak te krijgen zodat het werk van onze tegenstander om die bestemming te hinderen, stopt.

Deze boekrollen bestaan er niet alleen voor mensen, die bestaan ook voor natiën en volkeren (Openb. 10:8-11). De Heer heeft een specifieke roeping gelegd op naties en volkeren, maar ook op elke vorm van gezag dat door Hem is ingesteld. De bijbel daagt ons uit om voor elke vorm van gezag boven ons te bidden, zodat we in rust en vrede mogen leven (1 Tim. 2: 1-2).

Na het oefenen op ons eigen leven in de genoemde conferenties, willen we gaan leren om ook de plannen van de Heer op stad/gemeente niveau vrij te zetten door te bidden in de Hemelse Rechtbank. Daarom organiseren we deze trainingsdag, waarin we samen gaan ontdekken hoe we voor onze woonplaats de Hemelse Rechtbank in kunnen gaan op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarbij komen aan bod:

 • Welke legale gronden moeten we opruimen in onze woonplaats?
 • Hoe voeren we de rechtszaak en ontvangen we het vonnis?
 • Hoe zorgen we er vervolgens voor dat dit hemelse vonnis in onze woonplaats wordt uitgevoerd?
 • Wat is de rol van de plaatselijke kerk?

Het wordt een dag van onderwijs, samen ontdekken (want ook wij hebben nog niet alle antwoorden) en samen oefenen. Deze trainingsdag is bedoeld voor al diegenen die één of beide conferenties van Robert Henderson hebben bijgewoond of zijn boek ‘Procederen in de Hemelse Rechtbanken’ hebben gelezen.

Op vrijdagavond 24 november is er ook gelegenheid om je kennis over de hemelse rechtbanken even op te frissen. Er zal dan een korte samenvatting worden gegeven van het onderwijs uit de beide conferenties van Robert Henderson (2015 en voorjaar 2017).
Wil je graag bij deze avond aanwezig zijn om een goede ondergrond te hebben voor de trainingsdag erna, dan moet je dat bij de aanmelding voor de trainingsdag vermelden. Je betaalt dan 10 euro extra.

Je kan ook de opnames nog eens nakijken

Je kunt je dus aanmelden voor:

 1. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november. Dan betaal je 22,50 euro.
 2. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november plus:
  Samenvatting Hemelse Rechtbanken op vrijdagavond 24 november. Dan betaal je 32,50 euro.
 

 

Share

Kingdom trainingschool 1

   • 24 maart 2018
   • 7 april 2018
   • 21 april 2018
   • 19 mei 2018
   • 10:00-16:30

In de eerste school ligt de nadruk op het introduceren van de holistische benadering van het koninkrijk van God. Verder wordt de rol van de apostelen en de gemeente hierin onderwezen. Er wordt een begin gemaakt met het ontdekken van de persoonlijke roeping.

De strategie van de 7 invloedsferen/bergen wordt geïntroduceerd.

Share

Inzicht in de Geestelijke Wereld

   • 17 februari 2018
   • 3 maart 2018
   • 17 maart 2018
   • 10:00 - 16:30

Inleiding:
Wat gebeurt er in de geestelijke wereld om je heen als je met je dagelijkse dingen bezig bent? Als je denkt, spreekt en handelt, wat gebeurt er dan eigenlijk in de geestelijke wereld? Waardoor voel je je zoals je je voelt en waardoor loopt het zoals het loopt?

(meer…)

Share

Lifechanging Prayer Training (voorheen: Lifeshaping)

   • 20 januari 2018
   • 3 februari 2018
   • 10:00 - 16:30

Lifechanging Prayer (Lifeshaping)  is een manier van bidden op het gebied van trauma’s en benauwdheden. Je kunt het beschouwen als een soort geestelijk en emotioneel herstel. Tijdens de sessie  is de Here op dat moment vrij om te doen wat Hij wil in het Ieven van de persoon. Hij is degene die de volledige controle heeft. Jezus is degene die het leven verandert.

Zo’n Lifechanging Prayer is een proces waarin wij het voorrecht hebben de Heilige Geest iemand te zien leiden tot vrijheid als de waarheid hem vrijzet.

Jezus zei: ‘en u zult de waarheid KENNEN, en de WAARHEID zal u vrijmaken.'(Johannes 8:32)

De pijn is het gevolg van een nare gebeurtenis uit het verleden. Als die gebeurtenis zich vaker heeft voor gedaan of erg traumatisch was verbinden zich daar leugens aan. De leugens blijven. Vaak weten we de wortels van die leugens niet meer te traceren. De leugens zorgen er voor dat we ons gedragen naar de waarheid van die leugens in soortgelijke situaties.

Wat is Lifechanging Prayer (Lifeshaping) niet?

 • Geleide verbeelding of visualisatie
 • Het ‘leiden'(of beïnvloeden) van de persoon met de hulpvraag (cliënt)
 • Onderwijzen/pastoraat
 • Hypnose
 • New Age
 • Psychotherapie – gedragstherapie – rescripting

 

 

Share

Bevrijding informatie-avond

   • 8 januari 2018
   • 5 maart 2018
   • 7 mei 2018
   • 2 juli 2018
   • 19:30-22:00

Als je meer wilt weten over bevrijdingsgebed, ben je hartelijk welkom op één van onze informatieavonden over bevrijding. Stichting Living in Your Destiny plaatst bevrijding niet onder pastoraat, maar beschouwt dit als een normaal onderdeel van het christelijk discipelschapsproces.

Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over onze bevrijdingsprocedure (o.a. voorwaarden voor het ontvangen van bevrijding, voorbereiding op bevrijding, de rol van de mentor en het bevrijdingsgebed zelf). Let wel: het is een informatieavond. Tijdens de avond zelf wordt er niet gebeden voor bevrijding.

Het bijwonen van deze avond is gratis maar aanmelden via deze website is verplicht in verband met de reservering van de ruimte.
Je kunt de volgende materialen die je voor het bevrijdingsgebed nodig hebt op de avond zelf kopen:

 • Zeven stappen naar vrijheid in Christus, Neil Anderson (5 euro)
 • De handleiding en diverse formulieren die je voor het bevrijdingsgebed nodig hebt (3 euro)

Je kan de Checklijst bevrijding  en het Gereedmeldingsformulier ook hier downloaden.

Share

Profetenschool deel 2, Amsterdam

   • 27 januari 2018
   • 10 februari 2018
   • 24 februari 2018
   • 10 maart 2018
   • 10:00 - 16:30

Tijdens deze school ligt de nadruk op accuraatheid in het profeteren en op het toetsen van profetische woorden. Net als bij de Profetenschool Deel 1 ligt de nadruk op zowel de theorie als  de praktijk.
Om deel te nemen aan de Profetenschool Deel 2 moet je eerst de Living In Your Destiny Profetenschool Deel 1 hebben gevolgd.

 

 

Share

Profetenschool deel 3, Amsterdam

   • 14 april 2018
   • 28 april 2018
   • 12 mei 2018
   • 26 mei 2018
   • 10:00 - 16:30

De nadruk tijdens de Profetenschool 3 ligt op het staan in de bediening als profeet zowel binnen als buiten de gemeente. Onderwerpen zoals het stichten en begeleiden van profetische teams in de gemeente, profetische valkuilen en profetische evangelisatie en profetie op de werkvloer worden behandeld.

NIEUW: We zullen ook het profeteren in de praktijk brengen en gaan daarvoor langs bij een aantal bedrijven. (meer…)

Share

Bevrijdingstraining

   • 14 april 2018
   • 28 april 2018
   • 12 mei 2018
   • 10:00-17:00

Leer bidden voor bevrijding van anderen in de setting van hemelse rechtspraak.

Wij hebben gemerkt dat het wegsturen van demonen makkelijker gaat wanneer er eerst in de hemelse rechtbank een vonnis over hen is geveld. Volgens Openb. 19:11 doet Jezus dat ook zelf: Hij velt eerst vonnis en voert daarna pas oorlog. In deze bevrijdingstraining gaan we uitleg geven over hoe je met demonisch gebonden mensen naar de hemelse rechtbank kunt gaan, hoe je samen met hen een rechtszaak kunt voeren, hoe je een vonnis ontvangt en hoe je dat vervolgens kunt uitvoeren.

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

Dag 1:
Bevrijding in de hemelse rechtszaal
De hemelse rechtszaal ervaren: wat en wie zie je daar? (met praktijkoefening)
Aanklacht en straf-eis (met praktijkoefening)
Voorbespreking hemelse rechtszaak
Zielsdelen in het geval van trauma
Voorbereidende gebeden voor de rechtszaak

Dag 2:
Dagvaarding en protocol van de hemelse rechtbank (met praktijkoefening)
Belijdenis van de confident (met praktijkoefening)
Vonnis
Interpretatie checklijst (met praktijkoefening)

Dag 3:
Uitvoering vonnis: Zielsdelen vrijzetten uit gevangenschap en integratie
Uitvoering vonnis: Reiniging en wegzenden demonen (met praktijkoefening)
Boekrol & voorraadkamer en afronding rechtszaak
Leren zien in de geest (met een praktische oefening)
Je eigen groeiproces
Praktijk: met groepjes samen leren bidden voor bevrijding

De training zal een combinatie zijn van theoretische kennis (vooral bijbelse onderbouwing), praktische kennis & ervaring en praktijkoefeningen.

Alhoewel het niet verplicht is, raden we je wel aan om de training ‘Inzicht in de Geestelijke Wereld’ eerst te volgen, omdat we daar een aantal zaken behandelen, die de basis zijn voor deze training.

 

 

 

Share

Profetenschool 1 , Eindhoven

   • 23 maart 2018
   • 24 maart 2018
   • 6 april 2018
   • 7 april 2018
   • 14:00 - 21:00
   • 09:30 - 16:30
   • 14:00 - 21:00
   • 09:30 - 16:30

Inleiding:
Het is belangrijk de stem van God te kunnen herkennen en te onderscheiden en om profetische woorden aan anderen te kunnen doorgeven en te toetsen. Tijdens de training worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen.

(meer…)

Share