Trainingen

Ontdek jouw unieke bestemming en doe mee met een van onze trainingen.

Hemelse rechtbanken voor Nederland

   • 23 maart 2019
   • 25 mei 2019
   • 10:00 - 16.30

Leer bidden voor je omgeving en voor Nederland in de hemelse rechtbank

Share

Bevrijdingstraject 7 stappen

   • 9 maart 2019
   • 6 april 2019
   • 21 maart 2019
   • 28 maart 2019
   • 25 april 2019
   • 10:00 - 17:00
   • 10:00 - 17:00
   • 19:30 - 22:00
   • 19:30 - 22:00
   • 19:30 - 22:00
  • Kosten €70, voor leden van God's Embassy Amsterdam €50
  • Inschrijven

Twee zaterdagen en drie avonden
We gaan twee zaterdagen en drie donderdagavonden organiseren, waarop we onderwijs zullen geven over zeven stappen als voorbereiding op bevrijding. Deze stappen ga je zelf thuis voorbereiden en daarbij ga je al je zonden belijden, ook die zaken, die heel diep in je hart verborgen liggen. Als we dan weer samenkomen stappen we samen de hemelse rechtbank in voor reiniging en bevrijding. Tijdens deze tijd zullen er leden van het bevrijdingsteam aanwezig zijn om je te helpen en ondersteunen met gebed en openbaring. Er zal ook tijd worden genomen voor innerlijke genezing.

Nieuw 7 stappen boek
We zullen gebruik gaan maken van een nieuw ‘7-stappen-boek’ dat in het najaar uit kwam. (meer info daarover volgt zo spoedig mogelijk). De zeven stappen uit dit boek zijn:

 1. Vrij komen van valse godsdienst
 2. Vrij komen van emoties die negatief uitwerken
 3. Vrij komen van onvergevingsgezindheid
 4. Vrij komen van zondige houdingen en gedrag
 5. Vrij komen van seksuele zonden
 6. Vrij komen van verkeerde zielsbanden
 7. Vrij komen van leugens over God, mezelf en anderen

Kosten
De kosten van het bevrijdingstraject zullen €70 bedragen. Mensen die lid zijn van God’s Embassy Amsterdam krijgen €20 korting. Het bovengenoemde boek (kosten naar verwachting rond de €20) is niet bij deze prijs inbegrepen. Je kunt het boek van te voren aanschaffen, maar het zal ook te koop zijn op de eerste dag van het bevrijdingstraject. Je hebt het boek nodig om het traject te kunnen volgen.

Informatie-avond
Wij zullen op 11 gebruari 2019 een informatie-avond organiseren, om uit te leggen wat het inhoudt als je dit bevrijdingstraject gaat volgen. Deze avond is gratis, maar wij vragen je om je wel even op te geven via deze website (onder trainingen -> bevrijding)
Plaats en tijd van deze avond: Dominion Centre (Duivendrecht), 19.30 – 22.00 uur.

Wat is er anders?
Het bevrijdingstraject zal meer gaan focussen op het samen met elkaar de hemelse rechtbank instappen voor bevrijding. We mogen allemaal naderen voor Zijn troon en Hij heeft ons allemaal de macht gegeven om demonen uit te drijven. Dat maakt iedere gelovige geschikt om zelf voor bevrijding te bidden. Natuurlijk realiseren wij ons dat iedere gelovige hierin door een leerproces gaat en daarom zijn er teamleden aanwezig met meer ervaring op het gebied van bevrijding en innerlijke genezing, die je kunnen helpen in dit proces.

 

Aanvullende praktische info

 • Om iedereen goed te kunnen ondersteunen hebben wij een maximum van 25 deelnemers.
 • Je kunt je aanmelden nadat je de informatieavond hebt bijgewoond.
 • Er wordt van je verwacht dat je alle dagen/avonden aanwezig bent, tenzij er sprake is van overmacht, zoals in het geval van ziekte of noodsituaties.
 • Om door het bevrijdingstraject te kunnen gaan moet je bekeerd zijn. Dat wil zeggen dat Jezus je Heer en Heiland is en dat je een persoonlijke relatie met Hem hebt.
 • Ook is het van cruciaal belang dat je door onderdompeling gedoopt bent. Door de jaren heen hebben wij namelijk gemerkt dat de doop door onderdompeling (je oude leven is met Christus begraven in de dood en je bent opgestaan in een nieuw leven met Hem) een krachtige werking heeft tijdens bevrijding.
 • Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je deel uitmaakt van een kerkelijke gemeente, zodat je tijdens het bevrijdingstraject mensen om je heen hebt, die je eventueel kunnen ondersteunen.
Share

Hemelse Rechtbanken voor je werkplek

   • 3 november 2018
   • 17 november 2018
   • 1 december 2018
   • 10:00 - 17.00
   • 10:00 - 17.00
   • 10:00 - 17.00

VANWEGE HET GERINGE AANTAL AANMELDINGEN HEBBEN WE DEZE TRAINING HELAAS MOETEN ANNULEREN

Hemelse Rechtbanken voor je werkplek / bedrijf
Of je nu eigenaar, leidinggevende of werknemer bent, de meesten van ons hebben wel onrecht op de werkvloer ervaren. Opdrachten of promoties gaan aan je neus voorbij. Net als je het hoofd weer boven water kunt houden, word je met abnormale schades geconfronteerd. Je wordt actief tegengewerkt door je collega’s of concurrenten en je hebt doorlopend het gevoel dat je niet begrepen wordt. Er zijn miscommunicaties tussen afdelingen of met klanten waardoor de productie stagneert. Zo heeft bijna iedereen wel een verhaal te vertellen over wat er op de werkvloer allemaal mis kan gaan.
Living In Your Destiny organiseert voor deze doelgroep een speciale driedaagse training. Wij zullen de volgende onderwerpen in brede zin behandelen en gelegenheid bieden om je eigen ervaringen te delen:
 • Veel bedrijven en organisaties hebben een visiedocument of missie-statement. Zijn de doelstellingen die hier in staan in lijn met het gedachtegoed van de hemel? En wat kunnen wij daaraan doen? Wat is de opdracht die God aan het bedrijf of de organisatie gegeven heeft? Is het bedrijf in de hemel erkend? Heeft het een mandaat van de hemel om op aarde actief te zijn?
 • Voor wie werken wij eigenlijk? Wat is de Bijbelse relatie tussen onze eigen bediening en het bedrijf waarvoor wij werken? Werken wij wel op de juiste plek en hoe voeren wij de persoonlijke opdracht uit die God ons gegeven heeft?
 • Wat is onze positie in de hemelse rechtbank wanneer wij voor ons bedrijf daar voorbede doen? Welk mandaat hebben wij om af te rekenen met onrecht dat wij ervaren of gezien hebben? Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen binnen het bedrijf?
 • In ieder bedrijf of organisatie worden wel fouten gemaakt. Sommige zijn intern, andere extern. De gevolgen kunnen soms enorm zijn, vooral wanneer grote groepen mensen hun ongenoegen over jouw bedrijf gaan uiten. Dat veroorzaakt niet alleen imagoschade, maar ook een geestelijke hindernis. Wat kan je als medewerker, leidinggevende of eigenaar doen om hiermee af te rekenen? Hoe rekenen wij met deze vervloekingen af?
 • Wanneer je een nieuwe functie vervult heb je te maken met wat je voorgangers jou hebben nagelaten. Vooral als leidinggevende kun je te maken hebben met de zogenaamde ‘lijken in de kast’. Dat hoeven niet alleen verborgen werk-gerelateerde problemen te zijn. Het kan ook het geestelijke klimaat zijn dat door jouw voorgangers is gecreëerd. Hoe reinig je de werkplek of de functie die je vervult?
 • Wat moet je doen wanneer je bedrijf gefuseerd is of wanneer het als zelfstandige eenheid zich afsplitst? Wat moet je doen wanneer je naar een nieuwe werkplek gaat? Soms krijgen wij een nieuwe functie binnen het bedrijf of zelfs een nieuwe baan. Hoe kunnen wij de geestelijke zegen die wij van God ontvangen hebben, activeren op de nieuwe werkplek? Hetzelfde geldt trouwens ook wanneer het bedrijf in zijn geheel naar een nieuwe locatie verhuist.
Share

Kingdom Trainingschool 3

   • 10 november 2018
   • 24 november 2018
   • 8 december 2018
   • 15 december 2018
   • 10:00 - 16:30

In de derde school ligt de nadruk op de deployment, het persoonlijk concreet uitwerken van de roeping. Verder komen onderwerpen aan de orde zoals de noodzaak van karakter, de rol van geld en economie en leiderschap principes.

Share

Kingdom Trainingschool 2

   • 20 april 2019
   • 4 mei 2019
   • 18 mei 2019
   • 1 juni 2019
   • 10:00 - 16:30

In de tweede school ligt de nadruk op de uitwerking van het bijbelse beeld van het koninkrijk van God. Eschatologie komt aan de orde maar ook je persoonlijke mandaat en de rol van passie en persoonlijkheid. De strategie van de 7 bergen wordt uitgebreid toegelicht.

Share

Trainingsdag Hemelse Rechtbanken

   • 24 november 2017
   • 25 november 2017
   • 19:30-22:00
   • 10:00-16:30

De video’s van 24 en 25 november 2017 zijn hier te bestellen ( met PayPal of creditcard, 5 euro per onderwijsblok).
Op de video’s rust copyright en ze mogen daarom na aankoop niet verspreid worden.
Na aankoop van de video’s van 25 november, kun je de aankoopmail van Vimeo doorsturen naar bevrijding@liyd.org met daarin het verzoek om het bijbehorende materiaal in pdf te mogen ontvangen.


Trainingsdag Hemelse Rechtbanken – op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de twee conferenties met Robert Henderson over de Hemelse Rechtbanken (2015 en voorjaar 2017) hebben we kennis gemaakt met het bidden in de Hemelse Rechtbanken voor doorbraken in ons eigen leven en dat van anderen. We hebben geleerd dat er een boekrol in de hemel is met onze bestemming en dat we naar de Hemelse Rechtbank kunnen gaan om een uitspraak te krijgen zodat het werk van onze tegenstander om die bestemming te hinderen, stopt.

Deze boekrollen bestaan er niet alleen voor mensen, die bestaan ook voor natiën en volkeren (Openb. 10:8-11). De Heer heeft een specifieke roeping gelegd op naties en volkeren, maar ook op elke vorm van gezag dat door Hem is ingesteld. De bijbel daagt ons uit om voor elke vorm van gezag boven ons te bidden, zodat we in rust en vrede mogen leven (1 Tim. 2: 1-2).

Na het oefenen op ons eigen leven in de genoemde conferenties, willen we gaan leren om ook de plannen van de Heer op stad/gemeente niveau vrij te zetten door te bidden in de Hemelse Rechtbank. Daarom organiseren we deze trainingsdag, waarin we samen gaan ontdekken hoe we voor onze woonplaats de Hemelse Rechtbank in kunnen gaan op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarbij komen aan bod:

 • Welke legale gronden moeten we opruimen in onze woonplaats?
 • Hoe voeren we de rechtszaak en ontvangen we het vonnis?
 • Hoe zorgen we er vervolgens voor dat dit hemelse vonnis in onze woonplaats wordt uitgevoerd?
 • Wat is de rol van de plaatselijke kerk?

Het wordt een dag van onderwijs, samen ontdekken (want ook wij hebben nog niet alle antwoorden) en samen oefenen. Deze trainingsdag is bedoeld voor al diegenen die één of beide conferenties van Robert Henderson hebben bijgewoond of zijn boek ‘Procederen in de Hemelse Rechtbanken’ hebben gelezen.

Op vrijdagavond 24 november is er ook gelegenheid om je kennis over de hemelse rechtbanken even op te frissen. Er zal dan een korte samenvatting worden gegeven van het onderwijs uit de beide conferenties van Robert Henderson (2015 en voorjaar 2017).
Wil je graag bij deze avond aanwezig zijn om een goede ondergrond te hebben voor de trainingsdag erna, dan moet je dat bij de aanmelding voor de trainingsdag vermelden. Je betaalt dan 10 euro extra.

Je kan ook de opnames nog eens nakijken

Je kunt je dus aanmelden voor:

 1. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november. Dan betaal je 22,50 euro.
 2. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november plus:
  Samenvatting Hemelse Rechtbanken op vrijdagavond 24 november. Dan betaal je 32,50 euro.
 

 

Share

Kingdom trainingschool 1

   • 16 februari 2019
   • 2 maart 2019
   • 23 maart 2019
   • 6 april 2019
   • 10:00-16:30

In de eerste school ligt de nadruk op het introduceren van de holistische benadering van het koninkrijk van God. Verder wordt de rol van de apostelen en de gemeente hierin onderwezen. Er wordt een begin gemaakt met het ontdekken van de persoonlijke roeping.

De strategie van de 7 invloedsferen/bergen wordt geïntroduceerd.

Share

Inzicht in de Geestelijke Wereld

   • 9 februari 2019
   • 23 februari 2019
   • 10:00 - 16:30

Inleiding:
Wat gebeurt er in de geestelijke wereld om je heen als je met je dagelijkse dingen bezig bent? Als je denkt, spreekt en handelt, wat gebeurt er dan eigenlijk in de geestelijke wereld? Waardoor voel je je zoals je je voelt en waardoor loopt het zoals het loopt?

(meer…)

Share

Lifechanging Prayer Training (voorheen: Lifeshaping)

   • 30 maart 2019
   • 13 april 2019
   • 10:00 - 16:30

Lifechanging Prayer (Lifeshaping)  is een manier van bidden op het gebied van trauma’s en benauwdheden. Je kunt het beschouwen als een soort geestelijk en emotioneel herstel. Tijdens de sessie  is de Here op dat moment vrij om te doen wat Hij wil in het Ieven van de persoon. Hij is degene die de volledige controle heeft. Jezus is degene die het leven verandert.

Zo’n Lifechanging Prayer is een proces waarin wij het voorrecht hebben de Heilige Geest iemand te zien leiden tot vrijheid als de waarheid hem vrijzet.

Jezus zei: ‘en u zult de waarheid KENNEN, en de WAARHEID zal u vrijmaken.'(Johannes 8:32)

De pijn is het gevolg van een nare gebeurtenis uit het verleden. Als die gebeurtenis zich vaker heeft voor gedaan of erg traumatisch was verbinden zich daar leugens aan. De leugens blijven. Vaak weten we de wortels van die leugens niet meer te traceren. De leugens zorgen er voor dat we ons gedragen naar de waarheid van die leugens in soortgelijke situaties.

Wat is Lifechanging Prayer (Lifeshaping) niet?

 • Geleide verbeelding of visualisatie
 • Het ‘leiden'(of beïnvloeden) van de persoon met de hulpvraag (cliënt)
 • Onderwijzen/pastoraat
 • Hypnose
 • New Age
 • Psychotherapie – gedragstherapie – rescripting

 

 

Share

Bevrijding informatie-avond

   • 2 juli 2018
   • 3 september 2018
   • 19:30-22:00

Als je meer wilt weten over het bevrijdingstraject dat wij aanbieden, ben je hartelijk welkom op één van onze informatieavonden. Tijdens zo’n informatieavond wordt meer uitleg gegeven over ons nieuwe bevrijdingstraject (zie onder ‘Bevrijdingstraject 7 stappen’). Let wel: het is een informatieavond. Tijdens de avond zelf wordt er niet gebeden voor bevrijding.

Het bijwonen van deze avond is gratis maar aanmelden via deze website is verplicht in verband met de reservering van de ruimte.

Share