Trainingen

Ontdek jouw unieke bestemming en doe mee met een van onze trainingen.

Bevrijdingstraject 7 stappen

   • 13 oktober 2018
   • 10 november 2018
   • 25 oktober 2018
   • 22 november 2018
   • 29 november 2018
   • 10:00 - 17:00
   • 10:00 - 17:00
   • 19:30 - 22:00
   • 19:30 - 22:00
   • 19:30 - 22:00
  • Kosten €70, voor leden van God's Embassy Amsterdam €50
  • Inschrijven

In het najaar van 2018 gaan we de bevrijdingsbediening van Living In Your Destiny anders vorm geven. We blijven voor bevrijding bidden in de hemelse rechtbank. Maar aan het eind van het bevrijdingstraject zal iedereen niet alleen zelf door bevrijding zijn gegaan, maar ook hebben geleerd hoe je dat zelfstandig kunt doen.
Hoe zal dit nieuwe bevrijdingstraject er uit gaan zien?

Twee zaterdagen en drie avonden
We gaan twee zaterdagen en drie donderdagavonden organiseren, waarop we onderwijs zullen geven over zeven stappen als voorbereiding op bevrijding. Deze stappen ga je zelf thuis voorbereiden en daarbij ga je al je zonden belijden, ook die zaken, die heel diep in je hart verborgen liggen. Als we dan weer samenkomen stappen we samen de hemelse rechtbank in voor reiniging en bevrijding. Tijdens deze tijd zullen er leden van het bevrijdingsteam aanwezig zijn om je te helpen en ondersteunen met gebed en openbaring. Er zal ook tijd worden genomen voor innerlijke genezing.

Nieuw 7 stappen boek
We zullen gebruik gaan maken van een nieuw ‘7-stappen-boek’ dat in het najaar uit komt (meer info daarover volgt zo spoedig mogelijk). De zeven stappen uit dit boek zijn:

 1. Vrij komen van valse godsdienst
 2. Vrij komen van emoties die negatief uitwerken
 3. Vrij komen van onvergevingsgezindheid
 4. Vrij komen van zondige houdingen en gedrag
 5. Vrij komen van seksuele zonden
 6. Vrij komen van verkeerde zielsbanden
 7. Vrij komen van leugens over God, mezelf en anderen

Kosten
De kosten van het bevrijdingstraject zullen €70 bedragen. Mensen die lid zijn van God’s Embassy Amsterdam krijgen €20 korting. Het bovengenoemde boek (kosten naar verwachting rond de €20) is niet bij deze prijs inbegrepen. Je kunt het boek van te voren aanschaffen, maar het zal ook te koop zijn op de eerste dag van het bevrijdingstraject. Je hebt het boek nodig om het traject te kunnen volgen.

Informatie-avond
Wij zullen op 2 juli en op 3 september informatie-avonden organiseren, om uit te leggen wat het inhoudt als je dit bevrijdingstraject gaat volgen. Wij moedigen je aan om één van deze avonden bij te wonen, zodat je weet wat je tijdens het bevrijdingstraject kunt verwachten en ook wat er van jou wordt verwacht. Deze avonden zijn gratis, maar wij vragen je om je wel even op te geven via deze website (onder trainingen -> bevrijding)
Plaats en tijd van deze avonden: Dominion Centre (Duivendrecht), 19.30 – 22.00 uur.

Wat is er anders?
Het bevrijdingstraject zal meer gaan focussen op het samen met elkaar de hemelse rechtbank instappen voor bevrijding. We mogen allemaal naderen voor Zijn troon en Hij heeft ons allemaal de macht gegeven om demonen uit te drijven. Dat maakt iedere gelovige geschikt om zelf voor bevrijding te bidden. Natuurlijk realiseren wij ons dat iedere gelovige hierin door een leerproces gaat en daarom zijn er teamleden aanwezig met meer ervaring op het gebied van bevrijding en innerlijke genezing, die je kunnen helpen in dit proces.

 

Aanvullende praktische info

 • Om iedereen goed te kunnen ondersteunen hebben wij een maximum van 25 deelnemers.
 • Je kunt je aanmelden tot en met 10 oktober.
 • Er wordt van je verwacht dat je alle dagen/avonden aanwezig bent, tenzij er sprake is van overmacht, zoals in het geval van ziekte of noodsituaties.
 • Om door het bevrijdingstraject te kunnen gaan moet je bekeerd zijn. Dat wil zeggen dat Jezus je Heer en Heiland is en dat je een persoonlijke relatie met Hem hebt.
 • Ook is het van cruciaal belang dat je door onderdompeling gedoopt bent. Door de jaren heen hebben wij namelijk gemerkt dat de doop door onderdompeling (je oude leven is met Christus begraven in de dood en je bent opgestaan in een nieuw leven met Hem) een krachtige werking heeft tijdens bevrijding.
 • Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je deel uitmaakt van een kerkelijke gemeente, zodat je tijdens het bevrijdingstraject mensen om je heen hebt, die je eventueel kunnen ondersteunen.
Share

Hemelse Rechtbanken voor je werkplek

   • 3 november 2018
   • 17 november 2018
   • 1 december 2018
   • 10:00 - 17.00
   • 10:00 - 17.00
   • 10:00 - 17.00

Ontdek hoe je voor je werkplek in de hemelse rechtbanken kunt pleiten

Share

Kingdom Trainingschool 3

   • 10 november 2018
   • 24 november 2018
   • 8 december 2018
   • 15 december 2018
   • 10:00 - 16:30

In de derde school ligt de nadruk op de deployment, het persoonlijk concreet uitwerken van de roeping. Verder komen onderwerpen aan de orde zoals de noodzaak van karakter, de rol van geld en economie en leiderschap principes.

Share

Kingdom Trainingschool 2

   • 22 september 2018
   • 6 oktober 2018
   • 20 oktober 2018
   • 27 oktober 2018
   • 10:00 - 16:30

In de tweede school ligt de nadruk op de uitwerking van het bijbelse beeld van het koninkrijk van God. Eschatologie komt aan de orde maar ook je persoonlijke mandaat en de rol van passie en persoonlijkheid. De strategie van de 7 bergen wordt uitgebreid toegelicht.

Share

Trainingsdag Hemelse Rechtbanken

   • 24 november 2017
   • 25 november 2017
   • 19:30-22:00
   • 10:00-16:30

De video’s van 24 en 25 november 2017 zijn hier te bestellen ( met PayPal of creditcard, 5 euro per onderwijsblok).
Op de video’s rust copyright en ze mogen daarom na aankoop niet verspreid worden.
Na aankoop van de video’s van 25 november, kun je de aankoopmail van Vimeo doorsturen naar bevrijding@liyd.org met daarin het verzoek om het bijbehorende materiaal in pdf te mogen ontvangen.


Trainingsdag Hemelse Rechtbanken – op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de twee conferenties met Robert Henderson over de Hemelse Rechtbanken (2015 en voorjaar 2017) hebben we kennis gemaakt met het bidden in de Hemelse Rechtbanken voor doorbraken in ons eigen leven en dat van anderen. We hebben geleerd dat er een boekrol in de hemel is met onze bestemming en dat we naar de Hemelse Rechtbank kunnen gaan om een uitspraak te krijgen zodat het werk van onze tegenstander om die bestemming te hinderen, stopt.

Deze boekrollen bestaan er niet alleen voor mensen, die bestaan ook voor natiën en volkeren (Openb. 10:8-11). De Heer heeft een specifieke roeping gelegd op naties en volkeren, maar ook op elke vorm van gezag dat door Hem is ingesteld. De bijbel daagt ons uit om voor elke vorm van gezag boven ons te bidden, zodat we in rust en vrede mogen leven (1 Tim. 2: 1-2).

Na het oefenen op ons eigen leven in de genoemde conferenties, willen we gaan leren om ook de plannen van de Heer op stad/gemeente niveau vrij te zetten door te bidden in de Hemelse Rechtbank. Daarom organiseren we deze trainingsdag, waarin we samen gaan ontdekken hoe we voor onze woonplaats de Hemelse Rechtbank in kunnen gaan op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarbij komen aan bod:

 • Welke legale gronden moeten we opruimen in onze woonplaats?
 • Hoe voeren we de rechtszaak en ontvangen we het vonnis?
 • Hoe zorgen we er vervolgens voor dat dit hemelse vonnis in onze woonplaats wordt uitgevoerd?
 • Wat is de rol van de plaatselijke kerk?

Het wordt een dag van onderwijs, samen ontdekken (want ook wij hebben nog niet alle antwoorden) en samen oefenen. Deze trainingsdag is bedoeld voor al diegenen die één of beide conferenties van Robert Henderson hebben bijgewoond of zijn boek ‘Procederen in de Hemelse Rechtbanken’ hebben gelezen.

Op vrijdagavond 24 november is er ook gelegenheid om je kennis over de hemelse rechtbanken even op te frissen. Er zal dan een korte samenvatting worden gegeven van het onderwijs uit de beide conferenties van Robert Henderson (2015 en voorjaar 2017).
Wil je graag bij deze avond aanwezig zijn om een goede ondergrond te hebben voor de trainingsdag erna, dan moet je dat bij de aanmelding voor de trainingsdag vermelden. Je betaalt dan 10 euro extra.

Je kan ook de opnames nog eens nakijken

Je kunt je dus aanmelden voor:

 1. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november. Dan betaal je 22,50 euro.
 2. Trainingsdag Hemelse Rechtbanken (bidden voor je plaats) op zaterdag 25 november plus:
  Samenvatting Hemelse Rechtbanken op vrijdagavond 24 november. Dan betaal je 32,50 euro.
 

 

Share

Kingdom trainingschool 1

   • 24 maart 2018
   • 7 april 2018
   • 21 april 2018
   • 19 mei 2018
   • 10:00-16:30

In de eerste school ligt de nadruk op het introduceren van de holistische benadering van het koninkrijk van God. Verder wordt de rol van de apostelen en de gemeente hierin onderwezen. Er wordt een begin gemaakt met het ontdekken van de persoonlijke roeping.

De strategie van de 7 invloedsferen/bergen wordt geïntroduceerd.

Share

Inzicht in de Geestelijke Wereld

   • 17 februari 2018
   • 3 maart 2018
   • 17 maart 2018
   • 10:00 - 16:30

Inleiding:
Wat gebeurt er in de geestelijke wereld om je heen als je met je dagelijkse dingen bezig bent? Als je denkt, spreekt en handelt, wat gebeurt er dan eigenlijk in de geestelijke wereld? Waardoor voel je je zoals je je voelt en waardoor loopt het zoals het loopt?

(meer…)

Share

Lifechanging Prayer Training (voorheen: Lifeshaping)

   • 9 juni 2018
   • 23 juni 2018
   • 10:00 - 16:30

Lifechanging Prayer (Lifeshaping)  is een manier van bidden op het gebied van trauma’s en benauwdheden. Je kunt het beschouwen als een soort geestelijk en emotioneel herstel. Tijdens de sessie  is de Here op dat moment vrij om te doen wat Hij wil in het Ieven van de persoon. Hij is degene die de volledige controle heeft. Jezus is degene die het leven verandert.

Zo’n Lifechanging Prayer is een proces waarin wij het voorrecht hebben de Heilige Geest iemand te zien leiden tot vrijheid als de waarheid hem vrijzet.

Jezus zei: ‘en u zult de waarheid KENNEN, en de WAARHEID zal u vrijmaken.'(Johannes 8:32)

De pijn is het gevolg van een nare gebeurtenis uit het verleden. Als die gebeurtenis zich vaker heeft voor gedaan of erg traumatisch was verbinden zich daar leugens aan. De leugens blijven. Vaak weten we de wortels van die leugens niet meer te traceren. De leugens zorgen er voor dat we ons gedragen naar de waarheid van die leugens in soortgelijke situaties.

Wat is Lifechanging Prayer (Lifeshaping) niet?

 • Geleide verbeelding of visualisatie
 • Het ‘leiden'(of beïnvloeden) van de persoon met de hulpvraag (cliënt)
 • Onderwijzen/pastoraat
 • Hypnose
 • New Age
 • Psychotherapie – gedragstherapie – rescripting

 

 

Share

Bevrijding informatie-avond

   • 2 juli 2018
   • 3 september 2018
   • 19:30-22:00

Als je meer wilt weten over het bevrijdingstraject dat wij aanbieden, ben je hartelijk welkom op één van onze informatieavonden. Tijdens zo’n informatieavond wordt meer uitleg gegeven over ons nieuwe bevrijdingstraject (zie onder ‘Bevrijdingstraject 7 stappen’). Let wel: het is een informatieavond. Tijdens de avond zelf wordt er niet gebeden voor bevrijding.

Het bijwonen van deze avond is gratis maar aanmelden via deze website is verplicht in verband met de reservering van de ruimte.

Share

Profetenschool deel 2, Amsterdam

   • 27 januari 2018
   • 10 februari 2018
   • 24 februari 2018
   • 10 maart 2018
   • 10:00 - 16:30

Tijdens deze school ligt de nadruk op accuraatheid in het profeteren en op het toetsen van profetische woorden. Net als bij de Profetenschool Deel 1 ligt de nadruk op zowel de theorie als  de praktijk.
Om deel te nemen aan de Profetenschool Deel 2 moet je eerst de Living In Your Destiny Profetenschool Deel 1 hebben gevolgd.

 

 

Share